Naszym celem jest:

Wspieranie i promowanie Ogólnopolskiego Festiwalu Bluesowego Las Woda & Blues oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z propagowaniem wartości, którym festiwal przyświeca.

Inicjowanie, organizowanie, propagowanie i wspieranie wszelkich przedsięwzięć kulturowych związanych z bluesem, jaki i innymi gatunkami muzycznymi.

Promowanie wartości kulturalnych i upowszechnianie kultury wśród młodzieży.

Inicjowanie wydarzeń artystycznych.

Działanie w zakresie kultury, sztuki, turystyki i sportu.

Staramy się realizować je poprzez:

Inicjowanie i organizowanie koncertów oraz finansowanie, przesłuchań i warsztatów muzycznych, pokazów i wystaw, przeglądów i innych imprez artystycznych.

Wydawanie gazety festiwalowej Las Woda & Blues, plakatów, folderów, ulotek i Innych przedstawiających i materiałów promujących działalność Stowarzyszenia Las Woda & Blues.

Współprace z organami i instytucjami samorządowymi i organizacjami społecznymi oraz  rządowymi, a także podmiotami gospodarczymi i osobami prawnymi.

Gromadzenie i ochronę dorobku Ogólnopolskiego Festiwalu Bluesowego Las Woda & Blues poprzez zabezpieczenie materiałów audio, audio-wizualnych, wydawnictw, publikacji, pamiątek, itp.

Pozyskiwanie, gromadzenie, pomnażanie i efektywne wykorzystywanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących ze członkowskich składek, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia Las Woda & Blues oraz  ofiarności publicznej i państwowych dotacji.